ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

O nas

Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych przez szkołę norm, zachowań i postaw przy pełnym współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców. Uczniowie naszej szkoły są świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy. Zapewniamy dobre przygotowanie do matury umożliwiające kontynuowanie dalszego kształcenia, a także przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i świadome uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Zobacz więcej

Laureaci Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Znamy już laureatów XI WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH. W konkursie wzięło udział 26 uczniów, którzy mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych oraz znajomość języka angielskiego.

 

 

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie wyników egzaminów, które odbywały się w sesji K181 odbędzie się w dniu 23 marca 2018.

"Klementyna" - samochód prezentacyjny WAGO w Zespole Szkół Technicznych.We wtorek 20 lutego 2018 gościliśmy przedstawiciela firmy WAGO. Dzięki nietypowemu centrum szkoleniowemu,
a jednocześnie laboratorium na kołach o wdzięcznym imieniu "Klementyna", uczniowie naszej szkoły mogli pogłębić swoją wiedzę z dziedziny technologii łączeniowych w elektryce i mechatronice.

 

Czytaj więcej...

Powiatowy Konkurs Informatyczno-Fotograficznym pt. Zwycięzcy!

Uczniowie ZST odnieśli sukces w VI Międzyszkolnym Powiatowym Konkursie
Informatyczno-Fotograficznym pt. "Moje wyjątkowe miejsce".

 

Czytaj więcej...

Organizator:

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Towarzystwo Sportów Obronnych „Muszkiet” w Dąbrowie Górniczej

 

 

Czytaj więcej...

ArcelorMittal W ramach programu realizowanego przez firmę ArcelorMittal – Zainstaluj się 2017 nasza szkoła wzbogaciła się o następujący sprzęt:

1. Ramię robota Dobot Magician - Advanced Educational Plan + klawiatura bezprzewodowa do sterowania ...

 

Czytaj więcej...

OFERTA EDUKACYJNA

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Zobacz opis zawodu mechanik pojazdów samochodowych

Kształcenie technika pojazdów samochodowych umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności zawodowych obejmujących głównie prace związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, diagnostyką i utrzymaniem pojazdów w gotowości technicznej. Szkoła daje taką ofertę, ponieważ wzrastająca liczba pojazdów i ich zaawansowanie technologiczne generuje popyt na wysokiej klasy pracowników technicznego zaplecza motoryzacji.

Zobacz opis zawodu technik pojazdów samochodowych

Kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali obejmuje organizację pracy w terminalach przeładunkowych, dozór nad składowaniem, sortowaniem i etykietowaniem towarów oraz nadzorowanie urządzeń przeładunkowych, dbałość o właściwy stan jakościowy i ilościowy przemieszczanych ładunków. W zakresie umiejętności techniki eksploatacji portów znajduje się także organizacja prac pomocniczych na rzecz transportu dalekiego i koordynowanie logistyki przewozów wewnątrz portów i terminali.

Zobacz opis zawodu technik technik eksploatacji portów i terminali

Operator obrabiarek skrawających powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią szybkie przystosowanie się do obsługi oraz nowocześniejszych maszyn w ramach swojego obszaru zawodowego. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych.

Zobacz opis zawodu operator obrabiarek skrawających

Kształcenie w zawodzie technik mechanik obejmuje umiejętności w zakresie: użytkowania obrabiarek skrawających, projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji i naprawy maszyn, urządzeń i mechanizmów. Ostatnie lata dowiodły, że w związku z rozwojem technik komputerowych zmieniła się charakterystyka zawodu technik mechanik i pojawiło się wiele nowych specjalizacji.

Zobacz opis zawodu technik mechanik

Technik mechatronik to zawód przyszłościowy, oferujący możliwość zatrudnienia w wielu gałęziach przemysłu. Zadania zawodowe absolwenta obejmują dobór, montaż i eksploatację urządzeń i systemów mechatronicznych oraz programowanie sterowników PLC. W trakcie nauki uczniowie mają możliwość samodzielnego zaprojektowania, zbudowania i zaprogramowania robota mobilnego lub stacjonarnego.

Zobacz opis kierunku technik mechatronik