ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

O nas

Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych przez szkołę norm, zachowań i postaw przy pełnym współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców. Uczniowie naszej szkoły są świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy. Zapewniamy dobre przygotowanie do matury umożliwiające kontynuowanie dalszego kształcenia, a także przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i świadome uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Zobacz więcej

Szkolny opiekun PCK - mgr Justyna Renkowska zaprasza uczniów do włączenia się do akcji "Wielkanoc z PCK - Czekoladowy Zajączek".
 Polski Czerwony Krzyż w ramach programu "Godne Dzieciństwo" pomaga rodzinom potrzebującym. Jeśli chcesz wesprzeć działania pomocowe Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących, możesz przynieść dla nich czekoladowe jajka i zajączki, które dostarczymy do oddziału PCK w Sosnowcu.

13 marca 2018 r. mury naszej szkoły odwiedził przedstawiciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi. W klasie 4E i 3E poprowadził wykład dotyczący pracy pracownika socjalnego. Opowiedział uczniom o programie nauczania obowiązującym w szkole, dającym uprawnienia do pracy w instytucjach zajmujących się szeroko pojętą pomocą społeczną. Spotkanie zainicjowała mgr J. Renkowska.

Szkolny konkurs fizyczno – chemiczny

Dnia 5 marca 2018 r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs fizyczno – chemiczny. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Test składał się z 10 pytań z fizyki i 10 pytań z chemii. Najwięcej problemów sprawiły uczniom pytania chemiczne.

 

 

Czytaj więcej...

9 marca 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie i Kulturze "Kalejdoskop". Uczniowie klasy 1A i 2SM pod przewodnictwem mgr Justyny Renkowskiej rozwiązywali zadania z zakresu wiedzy o społeczeństwie i kultury.
Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w konkursie i życzymy sukcesów!

Gratulacje!!!
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych Patryk Stawiarski i Marcin Gara z klasy III A osiągnęli sukces i zakwalifikowali się do drugiego regionalnego etapu konkursu, który będzie polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Do części z pytaniami otwartymi przejdą uczestnicy, którzy w pierwszej części uzyskają wynik nie mniejszy niż 90% poprawnych odpowiedzi. Czas na rozwiązanie wynosi 120 minut. Drugi etap odbędzie się 19 kwietnia 2018 roku.
Życzymy powodzenia! Trzymamy kciuki!

III Edycja Konkursu Ogólnopolskiego  z "Mitologii" poziom drugi

Dnia 5 marca b.r odbył się ogólnopolski konkurs mitologiczny na drugim poziomie trudności składał się on z 2 części. Pierwsza obejmowała serię pytań zamkniętych a druga otwartych. Uczestnictwo w konkursie wiązało się ze szczegółową znajomością mitologii greckiej i rzymskiej. Istotna była również znajomość kontekstów; malarstwa, ikonografii, symboliki.

Czytaj więcej...

OFERTA EDUKACYJNA

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Zobacz opis zawodu mechanik pojazdów samochodowych

Kształcenie technika pojazdów samochodowych umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności zawodowych obejmujących głównie prace związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, diagnostyką i utrzymaniem pojazdów w gotowości technicznej. Szkoła daje taką ofertę, ponieważ wzrastająca liczba pojazdów i ich zaawansowanie technologiczne generuje popyt na wysokiej klasy pracowników technicznego zaplecza motoryzacji.

Zobacz opis zawodu technik pojazdów samochodowych

Kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali obejmuje organizację pracy w terminalach przeładunkowych, dozór nad składowaniem, sortowaniem i etykietowaniem towarów oraz nadzorowanie urządzeń przeładunkowych, dbałość o właściwy stan jakościowy i ilościowy przemieszczanych ładunków. W zakresie umiejętności techniki eksploatacji portów znajduje się także organizacja prac pomocniczych na rzecz transportu dalekiego i koordynowanie logistyki przewozów wewnątrz portów i terminali.

Zobacz opis zawodu technik technik eksploatacji portów i terminali

Operator obrabiarek skrawających powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią szybkie przystosowanie się do obsługi oraz nowocześniejszych maszyn w ramach swojego obszaru zawodowego. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych.

Zobacz opis zawodu operator obrabiarek skrawających

Kształcenie w zawodzie technik mechanik obejmuje umiejętności w zakresie: użytkowania obrabiarek skrawających, projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji i naprawy maszyn, urządzeń i mechanizmów. Ostatnie lata dowiodły, że w związku z rozwojem technik komputerowych zmieniła się charakterystyka zawodu technik mechanik i pojawiło się wiele nowych specjalizacji.

Zobacz opis zawodu technik mechanik

Technik mechatronik to zawód przyszłościowy, oferujący możliwość zatrudnienia w wielu gałęziach przemysłu. Zadania zawodowe absolwenta obejmują dobór, montaż i eksploatację urządzeń i systemów mechatronicznych oraz programowanie sterowników PLC. W trakcie nauki uczniowie mają możliwość samodzielnego zaprojektowania, zbudowania i zaprogramowania robota mobilnego lub stacjonarnego.

Zobacz opis kierunku technik mechatronik