Witam po latach

Witam wszystkich z rocznika ukończenia szkoły 1977. Bardzo się cieszę że znowu zaczyna funkcjonować technik hutnik. Oboecnie jestem emerytem, a przez całe swoje życie przepracowałem na hucie katowice. Czy możecie zorganizować spotkanie starych roczników w szkole tak jak to kiedyś bywło?

Jacek TE 1995

Cześć. Co tu tak cicho? niech się odezwie ktoś z 5TE matura 1995. pozdrawiam wszystkich nauczycieli. Lekcje fizyki niezapomniane :). Jacek

Piotrek

Witam.

Jestem absolwentem rocznika 1998. Pozdrawiam Pana Kolerę. Skończyłem Politechnikę Częstochowską na Wydziale Mechanicznym. Pracuję w magazynach wyrobów hutniczych.

Piotrek

Badania statystyczne losów absolwentów

W dniach od 31 sierpnia do 10 września 2012 r. wśród absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej zostały przeprowadzone badania statystyczne mające na celu uzyskanie informacji na temat dalszych etapów kształcenia młodzieży po ukończeniu szkół ponadgimnazjalnych.

Badaniem statystycznym objęto 131 absolwentów technikum, co stanowi 70% badanej zbiorowości oraz 19 absolwentów liceum profilowanego – 23% całej zbiorowości.

Uczniowie odpowiedzieli na pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym.

Wnioski z badania absolwentów technikum:

 • 67% badanych pracuje, w tym najwięcej na stażu – 24%, ma umowę na czas określony - 18%, na umowę zlecenie - 10%, dorywczo – 8%, na umowę na czas nieokreślony – 5%.
 • Poza granicami kraju pracuje 2% ankietowanych.
 • 11% absolwentów nie pracuje ponieważ nie szuka pracy.
 • 22% respondentów nie może znaleźć pracy.
 • 69% absolwentów ma zamiar podjąć naukę, najczęściej w uczelniach technicznych.
 • 11% respondentów podejmie naukę na politechnice, najwięcej absolwenci kierunku Technik Mechatronik – 21%.
 • Dla 44% absolwentów kierunek wybranej szkoły będzie zgodny z kierunkiem szkoły ponadgimnazjalnej.
 • 24% badanych wybrało dalszy kierunek nauki niezgodny z kierunkiem szkoły ponadgimnazjalnej.

Wnioski z badania absolwentów liceum profilowanego:

 • 47% badanych pracuje, w tym najwięcej na umowę na czas określony - 21%, dorywczo – 11%.
 • 53% respondentów nie może znaleźć pracy.
 • 63% absolwentów planuje podjąć naukę, wszyscy w trybie zaocznym.
 • Dla 42% badanych dalszy kierunek edukacji będzie zgodny z kierunkiem szkoły ponadgimnazjalnej, dla 21% będzie niezgodny.

Copyright © 2008 - 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
ul. Królowej Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza | tel./fax 32 262 29 01 | e-mail: sekretariat@zst-dg.edu.pl
Rada Rodziców: PKO BP 72 1020 2498 0000 8302 0017 3872