Podkategorie

Kierunki kształcenia w TECHNIKUM NR 4

  • technik pojazdów samochodowych
  • technik mechatronik
  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik mechanik - operator obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (CNC)

Kierunki kształcenia w ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ NR 4

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • operator obrabiarek skrawających

Copyright © 2008 - 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
ul. Królowej Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza | tel./fax 32 262 29 01 | e-mail: sekretariat@zst-dg.edu.pl
Rada Rodziców: PKO BP 72 1020 2498 0000 8302 0017 3872