ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS

Testujmy się na HIV!

W Polsce ok. 50-70% osób żyjących z HIV nie wie o swoim zakażeniu.

Dlaczego warto zrobić test?

Jedynym sposobem, żeby potwierdzić lub wykluczyć zakażenie HIV jest wykonanie testu. Wirus HIV nie powoduje żadnych dolegliwości, objawów, na podstawie, których można stwierdzić zakażenie. Wnikając do organizmu człowieka stopniowo obniża jego odporność. Zakażenie HIV wykryte odpowiednio wcześnie i właściwie leczone pozwala zapobiegać rozwojowi choroby i nie dopuścić do rozwinięcia się AIDS.

Można nawet przez 10 lat nie wiedzieć o tym, że uległo się zakażeniu. Dlatego bardzo ważne jest, aby wykonać test, jeżeli podejrzewa się możliwość zakażenia. Wiarygodny wynik można uzyskać dopiero po 3 miesiącach od sytuacji stwarzającej ryzyko zakażenia.

 

Gdzie zrobić anonimowy i bezpłatny test w kierunku HIV?

Test można wykonać anonimowo, bezpłatnie, bez skierowania oraz zapisów w Punktach Konsulatcyjno-Diagnostycznych (PKD). Wykaz wszystkich PKD na terenie Polski jest dostępny na stronie www.aids.gov.pl/pkd. Test jest specjalnie kodowany, a do odbioru wystarczy tylko hasło. Podczas wykonywania testu można otrzymać informacje dotyczące ryzyka zakażenia, sposobach jego uniknięcia oraz ewentualnego leczenia. Wiedza ta może być szczególnie przydatna, gdyż monitorowane zakażenie pozwala na zastosowanie leczenia, a przez to poprawę zdrowia.

 

W jakich sytuacjach istnieje ryzyko zakażenia?

Znaczna liczba zakażeń wirusem HIV występuje przez:

  • kontakt z krwią osoby zakażonej,
  • kontakt seksualny bez prezerwatywy z osobą zakażoną,
  • wykonanie np. tatuażu lub założenie kolczyków (piercing) przy użyciu niedostatecznie wysterylizowanego sprzętu,
  • przeniesienie wirusa z zakażonej matki na jej dziecko w trakcie ciąży, porodu lub karmienia piersią,
  • używanie niesterylizowanych strzykawek, które zostały wcześniej wykorzystane przez osobę zakażoną HIV.

Nadużywanie substancji zmieniających świadomość, takich jak alkohol lub środki odurzające także może mieć znaczny wpływ na zwiększenie ryzyka zakażenia HIV.

 

Kiedy nie ma ryzyka przekazania HIV?

W codziennych kontaktach towarzyskich i zawodowych nie ma ryzyka zakażenia HIV, pod warunkiem stosowania podstawowych zasad higieny. Również nie ma ryzyka przekazania HIV podczas: kaszlu, kichania, plucia, całowania, przytulania, uciśnięcia dłoni oraz używania tych samych sztućców, talerzy i kubków, korzystania z tej samej toalety czy ukąszenia przez insekty lub zwierzęta.

 

Jak wykonuje się test na HIV?

Test polega na pobraniu niewielkiej próbki krwi przy użyciu sterylnej, jednorazowej igły i strzykawki. Przed wykonaniem testu nie trzeba być na czczo. Badanie poprzedzone jest rozmową z doradcą, który wyjaśnia wszelkie kwestie związane z HIV/AIDS. Na wyniki testu przesiewowego oczekuje się do kilku dni, w zależności od punktu konsultacyjno-diagnostycznego.

 

Co oznacza wynik ujemny?

Wynik ujemny oznacza, że w pobranej próbce krwi nie wykryto przeciwciał przeciw HIV. Jeżeli test został wykonany po upływie 3 miesięcy od sytuacji, w której mogło dojść do zakażenie, wynik ujemny oznacza że badany pacjent nie jest zakażony HIV. Zbyt wczesne wykonanie testu może dawać wynik nieprawidłowy.

 

Co oznacza wynik dodatni?

Dodatni wynik testu informuje, że u badanej osoby rozpoznano zakażenie HIV. Należy pamiętać, że dodatni wynik nie jest ostatecznym wynikiem i zawsze musi zostać potwierdzony przy pomocy specjalistycznego badania krwi Western blot. Dopiero dodatni wynik testu Western blota świadczy o zakażeniu HIV.

 

Co dalej?

W Polsce leczeniem osób żyjących z HIV zajmują się lekarze specjalizujący się w terapii tego zakażenia, którzy pracują w ośrodkach specjalnie do tego celu wyznaczonych. W przypadku potwierdzenia zakażenia HIV należy zgłosić się do poradni prowadzącej terapię ARV (antyretrowirusowa). Lista placówek dostępna jest na stronie www.aids.gov.pl.

Terapia ARV planowana jest indywidualnie dla każdej zakażonej osoby. Leczenie ma decydujący wpływ na poprawę jakości życia osób zakażonych i chorych na AIDS. Odpowiednia opieka, wsparcie i leki skutecznie wspomagają profilaktykę oraz hamują działanie wirusa HIV, poprawiają odporność organizmu, stan zdrowia i samopoczucie.

Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone wirusem HIV mogą żyć podobnie długo, jako osoby niezakażone, prowadząc normalny tryb życia, mają również szansę posiadać zdrowe dzieci.