ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

XV edycja programu DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dnia 21 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły z klas I A, IE, I BC, II A, II C, II EB wzięli udział w Dniu Przedsiębiorczości. Ideą tego programu jest odbycie jednodniowej wizyty
w wybranym miejscu pracy. Pozwala to uczniom pozyskać informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Najliczniejszą grupę stanowili mechatronicy z II A, którzy „odwiedzili” Johnson Electric
w Będzinie. Bardziej przedsiębiorczy, uruchomili znajomości i sami znaleźli miejsce pracy
(zdjęcie – Julia Świątek I E, Konrad Dorobisz i Wojciech Usak z II EB)

XV edycja programu DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

XV edycja programu DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI