ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Ubezpieczenie NNW

 Szanowni Rodzice,

Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców pragną umożliwić Państwu skorzystanie
z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla młodzieży szkolnej.

Rada Rodziców po przeanalizowaniu ofert ubezpieczenia NNW kilku firm ubezpieczeniowych, wybrała ofertę AXA.

Składka roczna za osobę 42 zł

Ubezpieczenie NNW ma charakter dobrowolny. 

Uczniowie szkoły odbywają praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz. U. 2017 poz. 1644):

§ 8. 1. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:

3) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;

 

Oznacza to, że uczeń powinien posiadać ubezpieczenie NNW. Rodzic może we własnym zakresie ubezpieczyć ucznia.

Warunki ubezpieczenia, sposób zgłaszania szkody i inne szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia dostępne są w sekretariacie szkoły.

 

Ulotka informacyjna dla rodzica: