ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Lekcja muzealna w Muzeum Śląskim

Dnia 05 pa­ździer­ni­ka 2018 r. kla­sy II BC i III SM wzięły udział w lekcji muzealnej: „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Wystawa to opowieść o naszym regionie od czasów najdawniejszych do przełomu ustrojowego 1989 roku. Uczniowie mogli oglądać ją w miejscu dawnej kopalni Katowice, która przez blisko 200 lat była świadkiem i uczestnikiem historii. Wchodząc do symbolicznej przestrzeni kopalni, podążaliśmy szlakiem wytyczonym historią, a tytułowe światło rozjaśniało najważniejsze wydarzenia z historii Górnego Śląska.

Wejście na wystawę prowadzi  przez bramę kopalni Katowice, zrekonstruowaną na podstawie zdjęć z 4 czerwca 1989 roku – dnia, który uznano za początek przeobrażeń politycznych, przemysłowych i ekonomicznych. Na wystawę wchodzi się przez markownię, dalej znajdują się części poświęcone dziejom najdawniejszym, gdzie poznawaliśmy dawny Śląsk i jego kolejnych władców. Następnym etapem było zwiedzanie pałacu, w którym jako światowa nowinka pojawiła się maszyna parowa, zapowiedź industrializacji regionu. W następnych częściach ekspozycji mogliśmy się zapoznać z wydarzeniami z okresu powstań śląskich i plebiscytu, lat międzywojennych i II wojny światowej, podczas której włączono Górny Śląsk do III Rzeszy. Ścieżką powojennych losów podążaliśmy przez kolejne etapy, takie jak czasy komunizmu, zmiany społeczne i demograficzne, czas Solidarności, stan wojenny, tragedia kopalni Wujek i wreszcie schyłek PRL‑ u.

Dru­ga część zwie­dza­nia to ga­le­ria sztu­ki pol­skiej od 1800 – 1945 obfitująca w malarskie dzieła takich autorów jak: S. Wyspiański, S. I. Witkiewicz,  J. Malczewski, A. Gierymski.

Organizatorem wyjazdu była Małgorzata Nanuś. Opiekunami były: Katarzyna Szczepańska i Anna Derduła.

Lekcja muzealna w Muzeum Śląskim

Lekcja muzealna w Muzeum Śląskim

Lekcja muzealna w Muzeum Śląskim

Lekcja muzealna w Muzeum Śląskim

Lekcja muzealna w Muzeum Śląskim

Lekcja muzealna w Muzeum Śląskim