ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Sprzątanie Świata 2018

Dnia 25 września 2018r. uczniowie klasy IE uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata2018”. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Uczniowie zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji.

Młodzież miała wyznaczony przez Urząd Miasta teren – Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Wzgórze Gołonoskie, który solidnie posprzątano.

Pogoda nie sprzyjała, ale akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Worki ze śmieciami zostały zebrane

w wyznaczonych miejscach.

Uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

Sprzątanie Świata 2018

Sprzątanie Świata 2018

Sprzątanie Świata 2018