ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Warsztaty dla maturzystów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna 21.09.2018 uczniowie klasy IV EB wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Katowicach. Tematyka zajęć obejmowała prezentację najwartościowszych stron www oraz innych źródeł pomocnych w samodzielnym przygotowaniu ucznia do egzaminu dojrzałości, a także ogólne zasady pisania rozprawki (budowa, typy, przydatne sformułowania), interpretacji wiersza oraz zagadnienie radzenia sobie z tematami ikonicznymi na konkretnych przykładach.

Uczniowie moderowani przez wykładowcę i nauczyciela języka polskiego wykonali ćwiczenia polegające na omówieniu przykładowych zadań maturalnych z uwzględnieniem tematów ikonicznych.

Organizator wyjazdu: Małgorzata Nanuś, opiekun: Anna Cieślik