ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

„Mam zawód - mam pracę w regionie"

Mam zawód , mam pracę

„Mam zawód - mam pracę w regionie" to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

 

 

 

Czytaj więcej...

Sprzatanie Świata 2012

Już 19-ty raz w naszym kraju ma miejsce ogólnoświatowa akcja ,,Sprzątanie Świata”. Jej korzenie tkwią w Australii, gdzie po raz pierwszy odbyły się w 1989 r. w Sydney, a rok później objęły całą Australię. Ta akcja jest organizowana na całym świecie w trzeci weekend września i polega na sprzątaniu śmieci poza miejscami legalnego ich składowania.

Czytaj więcej...