Rada Rodziców

Rada Rodziców jest jednym ze statutowych organów szkoły obok Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Szkoły.

 


Rada Rodziców
PKO BP    72 1020 2498 0000 8302 0017 3872

Copyright © 2008 - 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
ul. Królowej Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza | tel./fax 32 262 29 01 | e-mail: sekretariat@zst-dg.edu.pl
Rada Rodziców: PKO BP 72 1020 2498 0000 8302 0017 3872