Praktyki zawodowe


 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin praktyk zawodowych ...pobierz...

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 15 grudnia 2010 r. ws praktycznej nauki zawodu ...pobierz...

Programy praktyk zawodowych:

Dokumenty dla zakładowych opiekunów praktyk

Dokumenty dla praktykantów

Uwaga!

Istnieje możliwość odbywania przez ucznia praktyki w wybranym zakładzie pracy lub u pracodawców indywidualnych.

Druk umowy przedwstępnej do pobrania w sekretariacie.

Termin składania deklaracji indywidualnych upływa na 3 miesiące przed rozpoczęciem praktyki.

 

Copyright © 2008 - 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
ul. Królowej Jadwigi 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza | tel./fax 32 262 29 01 | e-mail: sekretariat@zst-dg.edu.pl
Rada Rodziców: PKO BP 72 1020 2498 0000 8302 0017 3872