ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

O nas

Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych przez szkołę norm, zachowań i postaw przy pełnym współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców. Uczniowie naszej szkoły są świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy. Zapewniamy dobre przygotowanie do matury umożliwiające kontynuowanie dalszego kształcenia, a także przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i świadome uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Zobacz więcej

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie !!!

"Szkoła, praca, przyszłość - europejski start w życie zawodowe" PO WER ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej...

Dobry start

Dobry startW imieniu Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu pani Elżbiety Niewiary przesyłamy Państwu informacje, które dotyczą realizacji rządowego programu „Dobry start”.

 

 

 

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

  1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
  2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa do Dyrektora Szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym Załącznik 7_2314.pdf.

 

Czytaj więcej...