ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

O nas

Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych przez szkołę norm, zachowań i postaw przy pełnym współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców. Uczniowie naszej szkoły są świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy. Zapewniamy dobre przygotowanie do matury umożliwiające kontynuowanie dalszego kształcenia, a także przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i świadome uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Zobacz więcej

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Informacja o odbiorze świadectw i wyników egzaminu poprawkowego

Wyniki egzaminu dla zdających będą dostępne od 11 września 2019 r. pomiędzy godziną 8.00 a 10.00 na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce: serwisy > serwisy dla zdających > wyniki egzaminu maturalnego.


Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły dnia 11 września od godz. 12.30

OFERTA EDUKACYJNA PO GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ