ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

O nas

Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych przez szkołę norm, zachowań i postaw przy pełnym współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców. Uczniowie naszej szkoły są świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy. Zapewniamy dobre przygotowanie do matury umożliwiające kontynuowanie dalszego kształcenia, a także przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i świadome uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Zobacz więcej

Aktywna tablica

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej przystąpił do programu „AKTYWNA TABLICA”W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu „AKTYWNA TABLICA”. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym. Narzędzia cyfrowe z dostępem do Internetu pozwalają na upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach lekcyjnych.

Czytaj więcej...

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Oferta dla uczniów, rodziców i opiekunów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie GórniczejW okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpocznie ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r.
 
Czytaj więcej...