ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

O nas

Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych przez szkołę norm, zachowań i postaw przy pełnym współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców. Uczniowie naszej szkoły są świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy. Zapewniamy dobre przygotowanie do matury umożliwiające kontynuowanie dalszego kształcenia, a także przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i świadome uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Zobacz więcej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia
 19 czerwca 2019 roku o godz. 10:00
 Klasy pierwsze oraz klasę III Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 zapraszamy na salę gimnastyczną,
 pozostałe klasy spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

OFERTA EDUKACYJNA PO GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ