ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Opłatę wnoszą1 :


1) absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
2) absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.


„Kolejny raz” przystąpienia do egzaminu oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.

 

Wysokość opłaty i sposób dokonania wpłaty

Sposób naliczenia kwoty2: 50 zł za każdy egzamin zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej
Termin wniesienia opłaty: od 1 stycznia do 7 marca 2020 r.
Uwaga: opłaty wniesione po terminie podlegają zwrotowi.
Rachunek bankowy komisji: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie,
48 1010 1212 0051 5122 3100 0000
W polu „Tytuł wpłaty” należy wpisać: Opłata za maturę: imię i nazwisko zdającego, rok-miesiąc-dzień urodzenia; …(wymienić przedmioty i części egzaminu),
Przykład: opłata za maturę: Jan Kot 1980-09-12; j. polski poziom podstawowy, j. angielski cz. ustna.

 

Poinformowanie komisji o wniesieniu opłaty

Po wniesieniu opłaty absolwent:
1. przesyła dowód wpłaty na adres:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Adama Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
lub w formie załączników do e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. składa kopię dowodu wniesienia opłaty (w tym samym terminie) dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

 

Filmy o opłatach za egzamin maturalny

 

Część 1. Ponowne przystąpienie do matury.

 

Część 2. Opłata za maturę. Ile i kiedy?

 

Część 3. Zwolnienie z opłaty za maturę.