ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

O nas

Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w poszanowaniu ogólnie akceptowanych wartości oraz wypracowanych przez szkołę norm, zachowań i postaw przy pełnym współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców. Uczniowie naszej szkoły są świadomymi Polakami i obywatelami Zjednoczonej Europy. Zapewniamy dobre przygotowanie do matury umożliwiające kontynuowanie dalszego kształcenia, a także przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i świadome uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Zobacz więcej

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Czytaj więcej...

Quizz

Jesteś absolwentem klasy 8. Stoisz przed trudnym, życiowym wyborem, od którego tak wiele zależy. Spróbuj rozwiązać jeden z poniższych quizów a przekonasz się, który kierunek w naszej szkole, będzie spełniał Twoje marzenia, oczekiwania i plany na przyszłość. Potraktuj to jako zabawę, z której wyciągniesz mądre wnioski. Miłej zabawy :)

Rozwiąż quiz ...

"Aktywny Samorząd"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej realizuje Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowany ze środków PFRON

Wszelkie informacje w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można uzyskać:

  • telefonicznie pod nr tel. 571-332-333, 571-332-332, 571-332-331, 571-332-330 lub
  • osobiście w Dziale ds. Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy Al. Józefa Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej, parter, pokój 032, 029, 028 w poniedziałek, wtorek, środa, piątek w od 7ºº do 15ºº w czwartek od 7ºº do 17ºº oraz na stronie internetowej www.mops.com.pl - Formy Pomocy - Niepełnosprawność - Aktywny samorząd – PFRON.
Czytaj więcej...

OFERTA EDUKACYJNA