ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Ulotka reklamowa 2018

Ulotka reklamowa Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Ulotka reklamowa Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Dni otwarte Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Dni otwarte Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej 2018 r.

Podkategorie

Kierunki kształcenia w TECHNIKUM NR 4

  • technik pojazdów samochodowych
  • technik mechatronik
  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik mechanik - operator obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (CNC)

Kierunki kształcenia w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • operator obrabiarek skrawających