ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Informacja o naborze elektronicznym

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej informuje, że na rok szkolny 2011/12 obowiązywał będzie nabór elektroniczny.

Kierunki kształcenia

Wykaz szkół i zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych:


Technikum:

    • technik eksploatacji portów i terminali
    • technik hutnik
    • technik mechanik
    • technik mechatronik
    • technik pojazdów samochodowych