ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Technik robotyk

 

 

  • obsługa i eksploatacja robotów przemysłowych
  • programowanie robotów przemysłowych
  • konserwacja i diagnostyka układów robotów przemysłowych

 

Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

  • ELM.07 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie systemów robotyki
  • ELM.08 Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

 

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

technikum 5-letnie po szkole podstawowej

  • matematyka
  • język angielski