ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022

Już niebawem rozpocznie się proces rekrutacyjny uczniów do szkół ponadpodstawowych. Zamieszczamy dokładny harmonogram dla naszych kandydatów.

 

  • 17.05.2021 - START
  • od 17.05.2021 do 21.06.2021 (do godz. 15:00) składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  • od 17.05.2021 do 26.07.2021 wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
  • od 25.06.2021 do14.07.2021 (do godz. 15:00) dostarczenie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 22.07.2021 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • od 23.07.2021 do 30.07.2021 (do godz. 15.00) potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego
  • 02.08.2021 (do godz.14:00) ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Opracowała: doradca zawodowy

mgr Sylwia Tatara

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

 

harmonogram rekrutacji 2021/2022