ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Artystyczne talenty mechaników samochodowych

Dzięki zajęciom poznali specyfikę pracy z osobami starszymi, potrzeby osób starszych i możliwości ich zaspakajania, elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej oraz bariery w komunikacji z osobami starszymi. Zostali zapoznani z metodami i technikami pracy z tymi osobami. Pozwoli to podnieść atrakcyjność prowadzonych przez nich akcji i zajęć na rzecz osób starszych.

Artystyczne talenty mechaników samochodowych

Artystyczne talenty mechaników samochodowych