ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Projekt Edukacyjny: ,,Postaw na Słońce"

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i korzyści dla środowiska, wynikających z ich stosowania. Działania skierowane są przeciw smogowi i niekorzystnym dla ludzi zmianom klimatycznym. Najważniejsze w tym projekcie jest uświadomienie, jakie są konsekwencje pozyskiwania energii ze źródeł tradycyjnych oraz jakie są korzyści z pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Film wykonany przez ucznia dotyczy mikroinstalacji OZE.

Opiekunem projektu była mgr Iwona Wilk.