ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

II etap Olimpiady Wiedzy Technicznej

W Olimpiadzie brał udział uczeń klasy IVA Patryk Stawiarski. Uczestnicy zawodów II stopnia mieli za zadanie rozwiązać zadanie optymalizacyjne z zastosowaniem informatyki oraz rozwiązać 2 spośród 3 zadań w wybranej grupie tematycznej. Ogłoszenie wyników w marcu.

XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej

XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej

XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej