ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Klub Wolontariusza –„Góra grosza”

I tym razem postanowiliśmy wesprzeć tę akcję, której celem jest pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.Do tej wielkiej ogólnokrajowej inicjatywy na rzecz dzieci włączyła się cała społeczność szkolna. Grosze przynosili nie tylko uczniowie ale również kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły. Łącznie zebraliśmy ok. 15 kg monet. Dzięki m.in. naszemu wsparciu Towarzystwo Nasz Dom zebrało do tej pory 37.922.319,26 zł.

Klub Wolontariusza składa podziękowania wszystkim , którzy włączyli się w przeprowadzenie tego przedsięwzięcia, szczególnie uczennicom klasy IIE.

Klub Wolontariusza –„Góra grosza”