ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Śląskie. Zawodowcy

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej przystąpili do projektu „Śląskie. Zawodowcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Śląskie. Zawodowcy” to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Projekt realizowany będzie od 01.09.2019 roku do 31.12.2022 roku.

Celem przedsięwzięcia jest szerokie wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie oraz budowanie mechanizmów i sieci współpracy pomiędzy szkołami kształcącymi w zawodzie i pracodawcami.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników projektu:

  • doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • staż uczniowski
  • kursy i szkolenia specjalistyczne
  • kursy i szkolenia podnoszące kompetencje miękkie
  • kursy podnoszące kompetencje językowe

Projekt skierowany jest do uczniów klas I - IV Technikum oraz klas I - III Branżowej Szkoły I stopnia.

Proces rekrutacji rozpocznie się od 2 stycznia 2020 roku.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są poniżej oraz u szkolnych specjalistów ds. jakości staży i ds. jakości kursów i szkoleń.

 

Pobierz:

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”

 

Wykaz załączników do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny do projektu.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczestnika Projektu.
3. Załącznik nr 3 - Wykaz szkół i branż.
4. Załącznik nr 4 – Indywidualny Plan Działania.