ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Aktywna tablica

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie 2020-21/aktywna_tablica_mini.jpgGórniczej przystąpił do programu „AKTYWNA TABLICA”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu „AKTYWNA TABLICA”. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym. Narzędzia cyfrowe z dostępem do Internetu pozwalają na upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach lekcyjnych.

W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale lekcyjne w nowoczesne monitory interaktywne oraz wprowadzimy na lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej. Nauczyciele wszystkich przedmiotów będą mogli wykorzystywać nowoczesny sprzęt na prowadzonych przez siebie zajęciach.

Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji oraz rozwijania szkolnej infrastruktury oceniane jest obecnie jako jedno z najważniejszych działań w rozwoju placówek oświatowych.