ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

  

Dnia 1 września uczniów KLAS PIERWSZYCH zapraszamy na godz. 900 na salę gimnastyczną, a uczniów pozostałych klas na spotykanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

 

Lp.

Klasa

TECHNIKUM NR 4

Godzina

Sala lekcyjna

1.

II A

Technik mechatronik

1000

207

2.

II C

Technik pojazdów samochodowych

1000

8

3.

II E

Technik eksploatacji portów i terminali

1000

108

4.

II EB

Technik eksploatacji portów i terminali/

Technik mechanik

1000

110

5.

III A

Technik mechatronik

1130

B104

6.

III BC

Technik mechanik/
Technik pojazdów samochodowych

1130

4

7.

III E

Technik eksploatacji portów i terminali

1130

109

8.

III Ag

Technik mechatronik

1200

112

9.

III Cg

Technik pojazdów samochodowych

1200

202

10.

III Eg

Technik eksploatacji portów i terminali

1200

B105

11.

III EBg

Technik eksploatacji portów i terminali/

Technik mechanik

1200

201

12.

IV AB

Technik mechatronik/

Technik mechanik

830

104

13.

IV C

Technik pojazdów samochodowych

830

208

14.

IV E

Technik eksploatacji portów i terminali

830

205

 

 

Lp.

Klasa

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

Godzina

Sala lekcyjna

1.

II S

Mechanik pojazdów samochodowych

1000

B3

2.

III SMg

Mechanik pojazdów samochodowych/

Operator obrabiarek skrawających

830

B103

3.

III SMA

Mechanik pojazdów samochodowych/

Operator obrabiarek skrawających/

Mechatronik

1130

103

 

Ważne informacje:

  1. Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został na niego nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
  2. Po wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce.
  3. Przestrzegaj ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  4. Rekomenduje się zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły.