ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Konkurs Literacki "Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich".

 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału  w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE LITERACKIM realizowanym w ramach projektu Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY! skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego.

Stan wojenny we  wspomnieniach naszych bliskich

Chęć udziału w konkursie należy zgłaszać do Pani mgr Małgorzaty Nanuś oraz Pani mgr Agnieszki Janikowskiej. Na laureatów konkursu czekają dyplomy i ciekawe nagrody.

 

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI  realizowany w ramach projektu  Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY! skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego  

Stan wojenny we  wspomnieniach naszych bliskich 

Organizator konkursu:  Śląski Kurator Oświaty  

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

I Cele konkursu 

 1. Kształtowanie świadomości historycznej, tożsamości kulturowej i narodowej dzieci i młodzieży. 
 2. Poznanie świadectw bliskich, członków rodziny, sąsiadów - uczestników najnowszej historii Polski.
 3. Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.
 4. Rozwijanie umiejętności literackich, poszukiwanie i wspieranie młodych talentów.
 5. Zachęcanie dzieci i młodzieży do podejmowania dialogu międzypokoleniowego.

 

II Zasady konkursu 

 1. Konkurs jest dwuetapowy i skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
 2. Zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
 • klasy IV – VI szkoły podstawowej, 
 • klasy VII – VIII szkoły podstawowej, 
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Wszyscy uczestnicy konkursu tworzą wypowiedź prozatorską, mającą charakter wywiadu, kartki z pamiętnika, wspomnienia lub dziennika. W swojej pracy wykorzystują relacje osób będących świadkami wydarzeń z lat 1981-1983, czyli z  okresu stanu wojennego.  

 1. Wypowiedzi uczniów zostaną ocenione w trzech wskazanych wyżej grupach wiekowych. Kryteria oceny prac są następujące:
 • obecność realiów wskazanego okresu historycznego,
 • odpowiednia forma wypowiedzi,
 • poprawność języka z zachowaniem, w razie potrzeby, indywidualnych cech stylu rozmówcy. 
 1. Najlepsze prace wyłonione przez komisje konkursowe w poszczególnych Delegaturach Kuratorium Oświaty w Katowicach (Bielsko – Biała, Bytom, Częstochowa, Gliwice, Sosnowiec, Rybnik, Wydział Nadzoru Edukacji w Katowicach) otrzymują nominacje do etapu wojewódzkiego. 
 2. Od decyzji komisji konkursowych nie przysługuje odwołanie.

 

III Terminarz konkursu 

 1. Prace do koordynatorów w poszczególnych Delegaturach należy zgłaszać w wersji papierowej wraz z kartą zgłoszenia (osobiście lub drogą pocztową do właściwych 
  dla szkół Delegatur Kuratorium Oświaty) oraz w wersji elektronicznej. Wersję elektroniczną należy przesłać na adres mailowy koordynatora projektu wskazanego w danej Delegaturze Kuratorium Oświaty:  

REGION ŚLĄSKO – DĄBROWSKI 

wiz. Agata Boryka tel. 32 605 81 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 1. Wersja elektroniczna powinna zawierać: 

- imię i nazwisko autora, 

- pełną nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza autor, 

- imię i nazwisko opiekuna. 

 

Brak  jednej z wersji eliminuje pracę z postępowania konkursowego. 

 1. Termin nadsyłania prac do koordynatorów w Delegaturach upływa 8 listopada 2021 r.
 2. Komisje regionalne dokonują oceny w terminie do 19 listopada 2021 roku i kierują wyróżnione prace wraz z dokumentacją na adres komisji wojewódzkiej  powołanej przez organizatora konkursu.
 3. Wszyscy laureaci etapu wojewódzkiego otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 4. Laureaci konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o przyznanych nagrodach.
 5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się:

- 26 listopada 2021 dla Regionu Podbeskidzia, 

- 29 listopada 2021 r. dla Regionu Częstochowskiego, 

-  6 grudnia 2021 r. dla Regionu Śląsko – Dąbrowskiego. 

 

IV Postanowienia końcowe 

 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu.
 2. Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody autora na prezentację i jej publikację.

 

Konkurs przeprowadzają mgr Małgorzata Nanuś, mgr Agnieszka Janikowska