ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Na najstarszym Cmentarzu w Dąbrowie Górniczej

Delegacja Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami udała się na najstarszy Cmentarz w Dąbrowie Górniczej przy parafii św. Barbary. Młodzież zapaliła znicze na nagrobkach zmarłych podczas powstania styczniowego oraz zmarłych zasłużonych dla Dąbrowy Górniczej, a także opuszczonych mogiłach.

Wyjściu towarzyszyło poznawanie historii, modlitwa, refleksja oraz zaduma.

 

Na najstarszym Cmentarzu w Dąbrowie Górniczej

Na najstarszym Cmentarzu w Dąbrowie Górniczej

Na najstarszym Cmentarzu w Dąbrowie Górniczej

Na najstarszym Cmentarzu w Dąbrowie Górniczej

Na najstarszym Cmentarzu w Dąbrowie Górniczej

Na najstarszym Cmentarzu w Dąbrowie Górniczej