ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

8 września 2023 r. w godzinach 08:00 - 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku szkolnym.

Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

 

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole dnia 8 września od godziny 13.00.