ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Mam Zawód Mam Pracę w Regionie

Miasto Dąbrowa Górnicza ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


TERMIN REKRUTACJI: od 05 lutego 2014 r. do 10 marca 2014 r.

O udział w Projekcie może ubiegać się uczeń, który w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:

a)      kształci się w szkole (zasadniczej szkole zawodowej lub technikum) biorącej udział w Projekcie;

b)      nie był Uczestnikiem Projektu w poprzednim roku szkolnym;

c)      nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez  kandydata następujących dokumentów:
• formularza zgłoszeniowego do Projektu (pobierz Załącznik nr 1); 
• oświadczenia Uczestnika Projektu (pobierz Załączniku nr 2);
• ankiety rekrutacyjnej (pobierz Załącznik nr 3).

Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą w terminie od 05  lutego 2014 r. do 10 marca 2014 r. w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie. WAŻNE: dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie) złożone przez osobę niepełnoletnią muszą zostać podpisane zarówno przez Kandydata jak i przez Rodzica Kandydata lub jego prawnego opiekuna.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Adres mailowy do kontaktu w sprawie Projektu z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

regulamin rekrutacji