ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Europejskie standardy zarządzania szkołami – model hiszpański a model polski

Od 1 października 2013 roku ruszył projekt „Europejskie standardy zarządzania szkołami – model hiszpański a model polski” finansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie trwał do 31 maja 2014 roku. Skierowany jest do dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej oraz pracowników organu prowadzącego.

 

 

Europejskie standardy zarządzania szkołami – model hiszpański a model polski

 

 

Celem projektu jest zapoznanie się z organizacją systemu oświaty w Hiszpanii, na każdym z trzech poziomów edukacyjnych. Badanie na żywym procesie hiszpańskim istniejącym dłużej niż w Polsce pozwoli przenieść jego wypracowane, sprawdzone pozytywne aspekty, a zarazem wyeliminować błędy, jakie się pojawiły w trakcie jego funkcjonowania. Założenia projektowe realizowane będą w dniach 3-11 marca 2014 roku w Sevilli. Jednym z uczestników projektu będzie dyrektor Zespołu Szkół Technicznych -  Tadeusz Prochownik.