ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Zwiedzanie Politechniki Śląskiej przez ZST

W dniu 27 marca 2014r. Zespół Szkół Technicznych zwiedził Politechnikę Gliwicką, wydział: Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych. W zwiedzaniu wzięli udział uczniowie klas: II AE, II BC, III AD, IV AD, IV C. Wycieczka miała na celu zaprezentowanie zajęć odbywających się na politechnice, m.in.: prezentację ciekawych laboratoriów oraz pracowni z zakresu:

 • inżynierii materiałowej i materiałów inżynierskich,
 • nanotechnologii i materiałów nanostrukturalnych,
 • technologii kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich i nanostrukturalnych,
 • inżynierii wytwarzania i inżynierii powierzchni,
 • inżynierii biomedyczną i stomatologiczną oraz materiały biomedyczne i stomatologiczne,
 • informatyki, systemów informatycznych i inżynierii oprogramowania,
 • komputerowej nauki o materiałach i wieloskalowe modelowanie struktury i własności materiałów inżynierskich,
 • dobór materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych do zastosowań w różnych produktach,
 • mechaniki i budowy maszyn, w tym systemy mikro- i nanoelektromechaniczne,
 • elektroniki,
 • zarządzania przemysłowego.

Zespół Szkół Technicznych zwiedził Politechnikę Gliwicką

Zespół Szkół Technicznych zwiedził Politechnikę Gliwicką