ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Otwarcie pracowni samochodowych

29.09.2014.  w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej otwarte zostały dwie  pracownie samochodowe, ufundowane ze środków unijnych przy dofinansowaniu ze strony Miasta Dąbrowa Górnicza oraz środków własnych Zespołu Szkół Technicznych. Na uroczystość przybyli Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza - Zbigniew Podraza, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Józef Juroff, zastępca Prezydenta Miasta - Iwona Krupa, pełnomocnik Prezydenta Miasta - Marcin Bazylak, radny Komisji Oświaty - Tomasz Osuszek, Naczelnik Wydziału Oświaty - Elżbieta Gęca, przedstawiciele związków zawodowych: ZNP, MK NSZZ Solidarność, MK ZZ Kontra w DG, przedstawiciele serwisów samochodowych współpracujących ze szkołą, przedstawiciele mediów i społeczności szkoły.

Otwarcie pracowni samochodowych w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Otwarcie pracowni samochodowych w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich jest jednym ze sposobów finansowania kosztownych projektów edukacyjnych. O sfinansowanie doposażenia pracowni  samochodowej wystąpił Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu : „Mam zawód – mam pracę w regionie”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który bezpośrednio dotyczy podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zakup cennych urządzeń warsztatowych byłby niemożliwy bez wsparcia finansowego  Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza dzięki przychylności Prezydenta Miasta i poparciu projektu przez wielu przedstawicieli władz miejskich Dąbrowy. Profesjonalnie wyposażony warsztat umożliwi uczniom właściwe ćwiczenia, przygotowujące do wykonywania zawodu i podjęcia pracy w regionie.

Otwarcie pracowni samochodowych w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Otwarcie pracowni samochodowych w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej