ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Gminny Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie

29 września 2014r. odbył się w naszej szkole „Gminny Konkurs Wiedzy o Parlamencie RP”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie „Dąbrowska Wspólnota Samorządowa”. Konkurs objęty był patronatem honorowym posła RP Jarosława Pięty. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Parlamencie RP,uświadomienie roli i znaczenia Parlamentu RP i przybliżenie mechanizmu funkcjonowania państwa i prawa, a także kształtowanie postaw obywatelskich. Formą konkursową był test wieloczynnościowy zawierający pytania otwarte i zamknięte na temat Parlamentu RP. 
Do konkursu w ZST przystąpiło siedem osób. Zwyciężyła uczennica klasy 3AE – Joanna Bernaś. Uczniów do konkursu przygotowała mgr Justyna Renkowska.