ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Trwa kolejna edycja Szkoły Obywatelskie Civitas w szkołach ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej.

Uczestnikami są uczniowie klas pierwszych z: I LO, II LO , III LO, V LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Sportowych i Zespołu Szkół Technicznych.

 

 

Młodzież poznaje możliwości aktywnego i świadomego korzystania z różnych form i narzędzi partycypacji obywatelskiej. W trakcie warsztatów, poprzez udział w przygotowanych specjalnie ćwiczeniach i prowadzonych dyskusjach uczniowie uzyskują nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim wzmacniają w sobie poczucie sprawstwa , tego że już teraz mogą mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość. W praktyczny sposób uczą się diagnozować problemy lokalne, poznają dąbrowski model budżetu partycypacyjnego, wchodzą w rolę uczestników zaimprowizowanych konsultacji społecznych dotyczących budowy w naszym mieście schroniska dla zwierząt. Pozwala im to doświadczyć autentycznych emocji związanych z obroną swoich racji, przekonać się , jak ważne jest merytoryczne przygotowanie , dobór właściwych argumentów i umiejętność słuchania nawet kiedy jesteśmy zdenerwowani i podekscytowani.

Jeden z modułów warsztatowych dotyczy cyfrowych technik partycypacji społecznej, czyli wykorzystania narzędzi internetowych do współuczestnictwa w kształtowaniu lokalnej rzeczywistości. Uczestnicy poznają m.in. funkcjonowanie portalu napawmyto.pl, strony dabrowa-gornicza.pl dot. budżetu partycypacyjnego.

W czasie zajęć rozmawiamy także o problemach długofalowych oraz przedsięwzięciach i inwestycjach, które mogłyby poprawić jakość życia młodzieży w Dąbrowie Górniczej. Młodzież poznaje pojęcia finansowania społecznościowego i crowdsourcingu, dostaje także pakiet wiedzy na temat praw autorskich, dzięki czemu łatwiej jej będzie poruszać się w świecie działań społecznościowych online.

Szkoła Obywatelska Civitas oprócz kształtowania wśród uczniów postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, promuje także zachowania związane z kulturą życia publicznego, postawy filantropijne, wolontariat, poszanowanie dla różnorodności.

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Civitas przy dofinansowaniu przez Urząd Miasta Dabrowa Górnicza