ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

III edycja gimnazjady już wkrótce!

Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej na III edycję gimnazjady "Technika nie taka trudna jak myślisz", organizowanej pod patronatem Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
która odbędzie się 2 czerwca 2015r o godz. 9.00


Regulamin konkursu:
1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.
2.Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów klas II i III.
3.Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy technicznej wśród uczniów szkół gimnazjalnych.
4.Konkurs odbędzie się w formie pisemnej i będzie obejmował zagadnienia z fizyki, chemii, matematyki, informatyki, oraz szeroko rozumianej techniki.
5.Konkurs będzie miał formę krzyżówki, tekstu z uzupełnieniem prawda/fałsz, zadań testowych z matematyki i zadania do rozwiązania z matematyki.
6.Zadania rozwiązują zespoły złożone z dwóch osób. Każda szkoła może wytypować maksymalnie trzy drużyny dwuosobowe.
7.W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez drużyny, przewidziana jest dogrywka w formie testu. W przypadku, gdy ponownie drużyny uzyskają taką samą ilość punktów,  o wygranej będzie decydować kolejność oddanych prac.
8.Czas trwania konkursu 90 minut.
9.Sponsorami nagród są Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego , Arcelor Mittal oraz Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej
10.Pisemne zgłoszenia drużyn należy przesłać na adres Zespołu Szkół Technicznych lub faxem na numer 32 261-00-17 do środy 20.05.2015r z podaniem listy nazwisk uczniów (drużyn) reprezentujących szkołę oraz nazwisko opiekuna, celem przygotowania dokumentacji.

Serdecznie zapraszamy!