ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Targi Transportu, Spedycji i Logistyki SilesiaTSL EXPO

Zakres tematyczny targów SilesiaTSL EXPO:
I. Zakres tematyczny salonu logistyki, magazynowania i transportu:
- Logistyka - transport wewnątrzzakładowy, obieg towaru
- Informatyka w logistyce, telematyka
- Sprzęt i usługi w zakresie transportu towarowego i osobowego
- Sprzęt i urządzenia gospodarki magazynowej
- Usługi transportowe, magazynowe i spedycyjne
- Usługi finansowe i leasingowe oraz naukowo-badawcze
- Instytucje i organizacje branżowe, wydawnictwa specjalistyczne
II. Zakres tematyczny salonu infrastruktury kolejowej:
- Kolejowe systemy transportowe: pasażerskie i towarowe
- Przewoźnicy kolejowi, logistyka i spedycja
- Tabor kolejowy - produkcja, eksploatacja, remonty
- Infrastruktura kolejowa, automatyka i urządzenia sterowania ruchem
- Terminale przeładunkowe, bocznice przemysłowe
- Telekomunikacja i informatyka w branży kolejowej
- Systemy informacji pasażerskiej
- Usługi finansowe i leasingowe oraz naukowo-badawcze
- Instytucje i organizacje branżowe, wydawnictwa specjalistyczne

Młodzież obejrzała wystawę licznych pamiątek związanych z koleją, która obejmowała:
- prezentację modeli lokomotyw, parowóz w skali H0 i TT
- prezentację modeli autobusów, tramwaju i trolejbusu w skali H0
- wystawę widokówek z parowozami I tramwajami z całego świata
- wystawę biletów kolejowych od 1935 r. po współczesne
- wystawę biletów komunikacji miejskiej w województwie śląskim