ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Zawody sportowo - obronne „ Sprawni jak żołnierze 2015” etap rejonowy

Kolejny raz Dąbrowa Górnicza była miejscem rywalizacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  uczestniczącej w zawodach sportowo – obronnych ,,Sprawni jak żołnierze”.

Zawody  organizowane są  przez Śląskiego Kuratora Oświaty i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach oraz Dyrektora Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju.

Współorganizatorem zawodów było Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Towarzystwo Sportów Obronnych ,,Muszkiet” oraz Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.

Celem zawodów jest popularyzowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności sportowo – obronnych.

Do rywalizacji przystąpiły trzyosobowe drużyny dziewcząt i chłopców reprezentujące szkoły z Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu.

Zawody został przeprowadzony w Hali Widowiskowo - Sportowej ,,Centrum” i strzelnicy pneumatycznej Zespołu Szkół Technicznych.

Zawodnicy zmierzyli się w czterech punktowanych konkurencjach:
strzelaniu z karabinka pneumatycznego
teście sprawnościowym
rzucie granatem
pierwszej pomocy przedmedyczne

Zespół Szkół Technicznych reprezentowały:
Magda          Gętkowska
Weronika      Fiuk
Aleksandra    Bukarewicz
Paulina          Murawska

MAGDA GĘTKOWSKA zajęła III miejsce w klasyfikacji indywidualnej                                                                                                     

WERONIKA FIUK zajęła IV miejsce w klasyfikacji indywidualnej                                                                                                      


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zawodach, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy dobrych wyników!