ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Warsztaty terenowe z geografii

Jan Amos Komeński, znany i zasłużony dydaktyk,  w dziele ,,Wielka Dydaktyka” (1657) zalecał nauczanie poglądowe, oparte na współdziałaniu zmysłów i umysłu oraz głosił zasadę poznawania Ziemi od najbliższej okolicy, kładł nacisk na używanie map i obrazów w przypadku, kiedy nie można było pokazać w naturze rzeczy odległych. 
Uczniowie klas III E i III AE, ucząc się geografii w rozszerzeniu, w maju tego roku zastosowali teorię w praktyce.

Mogli utrwalić i powtórzyć  wiadomości z lekcji geografii (fizycznej) wiążąc teorię z rzeczywistością w miejscu swego zamieszkania. W porozumieniu
z Muzeum ,,Sztygarka”, nauczyciele ZST oraz przewodnicy pracujący w muzeum, zorganizowali dla uczniów lekcję w terenie. Młodzież miała okazję bliżej poznać geografię i historię naszego regionu.  
Celem były:
Strzemieszyce, a w nich Srocze Góry z odkrywkami triasowymi w  byłych kamieniołomach oraz wyjątkowe na terenie Górnego Śląska  wywierzyska, Okradzionów, przełom Białej Przemszy – tzw. ,,Szwajcaria Zagłębiowska”, Sławków, będzińska eksklawa, historia znanego i znaczącego dla rozwoju regionu miasta, pomniki historii i przyrody na naszym terenie.