ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Staż w Hiszpanii

Informacja dla uczniów zakwalifikowanych na staż w Hiszpanii

Zebranie uczniów (wraz z rodzicami) zakwalifikowanych do wyjazdu na staż w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+ odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r (czwartek) o godzinie 1730 na sali gimnastycznej – obecność obowiązkowa

 

Prosimy aby uczniowie przynieśli ze sobą paszport lub dowód osobisty.

 

W przypadku uzasadnionej nieobecności prosimy o zgłoszenie się do szkoły do dnia 06 lipca w godzinach 800 - 1500