ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Dąbrowska Szkolna Liga Strzelecka

Dnia 10 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej odbyło się uroczyste zakończenie Dąbrowskiej Szkolnej Ligi Strzeleckiej. To dwunaste przedsięwzięcie tego rodzaju, będące ukoronowaniem sześciu edycji zawodów strzeleckich, które odbywały się     w soboty, od września 2014 r. do kwietnia 2015 roku.

Celem zawodów jest:
- popularyzacja wśród młodzieży strzelectwa sportowego,
- wyłonienie najlepszych strzelców w mieście,
- przygotowanie do zawodów strzeleckich na różnym szczeblu,
- integracja młodzieży i środowiska osób zainteresowanych strzelectwem.

Organizatorami strzeleckich zmagań młodzieży byli: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Klub Strzelecki LOK, Towarzystwo Sportów Obronnych ,,Muszkiet” oraz Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.

 

Do rywalizacji przystąpiły pięcioosobowe drużyny  reprezentujące szkoły gimnazjalne  i ponadgimnazjalne z Dąbrowy Górniczej. Szkoły typowały do ligi najlepszych zawodników. Każda mogła wystawić po dwie drużyny dziewcząt i chłopców. Zawodnicy podczas spotkań ligowych po trzech próbnych strzałach z karabinka pneumatycznego oddawali dziesięć strzałów punktowanych. Celowali w pozycji stojącej do tarczy sportowej oddalonej o 10 metrów.

Drużyny, które w Dąbrowskiej Szkolnej Lidze Strzeleckiej zajęły trzy pierwsze miejsca, otrzymały puchary, medale i dyplomy. Lokaty indywidualne wyróżniono dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.Drużyna dziewcząt zakończyła strzeleckie zmagania na III miejscu, drużyna chłopców na II miejscu.


Skład drużyn Zespołu Szkół Technicznych:


dziewczęta:
Weronika     Białas
Joanna             Bernaś
Kamila             Fikier
Paulina            Murawska
Dominika         Kulej
Weronika        Fiuk
Aleksandra     Bukarewicz
Magda             Gętkowska
Dominika        Koziak


chłopcy:
Jakub              Kulczycki
Piotr                Zegan
Damian             Pieda
Konrad             Morawski
Patryk             Żołędzki