ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

XXXV rocznica podpisania „Porozumień Katowickich”

Porozumienie Katowickie, nazwane tak od dąbrowskiej huty „Katowice”, w której zostało wynegocjowane, po gdańskim, szczecińskim, jastrzębskim było czwartym w Polsce porozumieniem zawartym pomiędzy Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym. Podpisano je 11 września 1980 roku. Dotyczyło gwarancji dla wcześniejszych porozumień, dawało możliwość powoływania w każdym zakładzie pracy w Polsce niezależnych, samorządnych związków zawodowych.

JR