ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

 

Regulamin V Zawodów Strzeleckich dla Szkół Gimnazjalnych pod Patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Organizator:

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej

Towarzystwo Sportów Obronnych „Muszkiet” w Dąbrowie Górniczej

 

Współorganizator:

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Miejsce zawodów:

Strzelnica Pneumatyczna Zespołu Szkół Technicznych, ul. Królowej Jadwigi 12

 

Termin zawodów:

04 kwietnia 2016 r. godzina 9.00

 

Uczestnicy:

W zawodach mogą uczestniczyć 3 – osobowe drużyny (w skład drużyny mogą wchodzić dziewczęta i chłopcy urodzeni w 1998 r. i młodsi).

Od uczestników wymaga się posiadania zgody rodziców na udział w zawodach.

Konkurencja:

  • karabinek sportowy pneumatyczny
  • odległość strzelania:  10 m
  • postawa:  stojąc z podpórki (z łokcia)
  • ilość strzałów:  5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych
  • czas strzelania:  20 min.

 

Punktacja:

Ilość łącznie zdobytych punktów decyduje o zajętym miejscu drużyny.

W przypadku równiej ilości punktów decyduje większa ilość strzelonych 10, 9, 8 itd.

 

Nagrody:

  • medale, puchary i dyplomy dla drużyn, które zajmą miejsca 1-3

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 marca 2016 r. telefonicznie pod numerem  32 262 29 01 lub 730 900 917 (Agnieszka Gola – Nowak).

 

Postanowienia końcowe:

W czasie zawodów obowiązują regulamin PZSS i zasady bezpieczeństwa na strzelnicach sportowych.

Karabinki oraz śrut zapewnia organizator.

Istnieje możliwość otrzymania instruktażu strzelania.