ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Kolejna edycja konkursów "Młody Mechatronik" oraz "Z elektroniką przez świat"

Kolejna edycja konkursów już za nami!

W środę 2 marca 2016r odbyła się czwarta edycja konkursów wojewódzkich "Młody Mechatronik" oraz "Z elektroniką przez świat" organizowanych przez naszą szkołę.
W konkursach brały udział szkoły z Mikołowa, Bytomia, Mysłowic, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, a także po raz pierwszy gościliśmy szkoły z Rybnika i Zawiercia.

Konkursy odbywały się dwuetapowo:
I etap polegał na rozwiązaniu zadań testowych natomiast drugi etap to część praktyczna.

Klasyfikacja indywidualna:
"Młody Mechatronik"

Przyznano
I miejsce Artur Kiełczwski ZST w Dąbrowie Górniczej
oraz dwa II miejsca:
- Adam Tuliszkiewicz ZSTiO w Chorzowie
- Jakub Kaziur ZST w Rybniku

Nagrodę grupową za zajęcie I miejsca otrzymał ZST z Dąbrowy Górniczej składzie Artur Kiełzcewski i Adrian Sołtysik
II miejsce zajął ZST z Rybnika
III miejsce zajął ZSTiO z Chorzowa

"Z elektroniką przez świat"
I miejsce Dominik Papierok ZST w Rybniku
II miejsce Maciej Szczygieł ZST w Mikołowie
III miejsce Błażej Wieczorek ZST w Rybniku

Nagrodę grupową za zajęcie I miejsca otrzymał ZST z Mikołowa w składzie Maciej Szczygieł i Wojciech Pach.
II miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Mysłowic.
III miejsce zajął ZST z Rybnika
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok


Nagrody indywidualne sponsorował Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w D.G. Nagrody grupowe sponsorował gospodarz konkursu.

 

Czwarta edycja konkursów wojewódzkich "Młody Mechatronik" oraz "Z elektroniką przez świat"

Czwarta edycja konkursów wojewódzkich "Młody Mechatronik" oraz "Z elektroniką przez świat"

Czwarta edycja konkursów wojewódzkich "Młody Mechatronik" oraz "Z elektroniką przez świat"

Czwarta edycja konkursów wojewódzkich "Młody Mechatronik" oraz "Z elektroniką przez świat"