ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Wycieczka do ArcelorMittal

30.03.b.r. grupa uczniów z klasy IIIAH, uczących się na kierunku technik hutnik, uczestniczyła w wycieczce do ArcrlorMittal w Dąbrowie Górniczej.
Uczniowie mieli możliwość powiązania praktyki z teorią i zapoznania się z procesem technologicznym kształtowników na walcowni średniej.

Gorące kęsy, kęsiska i slaby, dostarczane ze stalowni podgrzewane są w piecach pokrocznych w temperaturach przekraczających 1000 stopni C. Następnie przechodzą przez zbijacz zgorzeliny i klatki walcownicze. Kolejnym etapem jest chłodzenie materiału. Zdolność produkcyjna walcowni średniej w dąbrowskim oddziale Arcelor Mittal Poland to prawie milion ton rocznie. Powstają tu kształtowniki - dwuteowniki, kątowniki, ceowniki oraz profile górnicze. Końcowa faza odbywa się w wykańczalni: prostowanie, cięcie i pakowanie.

Wycieczka do ArcelorMittal