ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

III Edycja Konkursu Ogólnopolskiego z "Mitologii" poziom drugi

Dnia 5 marca b.r odbył się ogólnopolski konkurs mitologiczny na drugim poziomie trudności składał się on z 2 części.
Pierwsza obejmowała serię pytań zamkniętych a druga otwartych. Uczestnictwo w konkursie wiązało się ze szczegółową znajomością mitologii greckiej i rzymskiej. Istotna była również znajomość kontekstów; malarstwa, ikonografii, symboliki.
W tym etapie konkursu udział wzięło siedmiu uczestników:
2 osoby z klasy II E:
 JULIA CZUBA
 BARTOSZ STRUSKI
5 osób z klasy I E:
 ALEKSANDRA BATOROWSKA
 NATALIA BARTOSZEK
 KAROLINA JEZIOROWSKA
 KLAUDIA ROGOWICZ
 JULIA ŚWIĄTEK

Opiekę nad konkursem sprawowały:
Elżbieta Godyń
Iwona Wilk

III Edycja Konkursu Ogólnopolskiego  z "Mitologii" poziom drugi

III Edycja Konkursu Ogólnopolskiego  z "Mitologii" poziom drugi

III Edycja Konkursu Ogólnopolskiego  z "Mitologii" poziom drugi

III Edycja Konkursu Ogólnopolskiego  z "Mitologii" poziom drugi