ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Promocja ZST w Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Będzinie

5 marca 2018r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej pod opieką mgr Justyny Renkowskiej i mgr inż. Joanny Jędryczek odwiedzili społeczność szkolną Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Będzinie. Na godzinach wychowawczych w trzecich klasach, uczniowie ZST przedstawili gimnazjalistom kierunki nauczania ZST, opowiedzieli o kołach zainteresowań, wolontariacie, praktykach zagranicznych, gazetce szkolnej. Serdecznie dziękujemy dyrekcji im. H. Sienkiewicza w Będzinie za możliwość spotkania.

Promocja ZST