ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Informacja o odbiorze świadectw i wyników egzaminu poprawkowego

Wyniki egzaminu dla zdających będą dostępne od 11 września 2019 r. pomiędzy godziną 8.00 a 10.00 na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce: serwisy > serwisy dla zdających > wyniki egzaminu maturalnego.


Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły dnia 11 września od godz. 12.30