ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Czytaj więcej...

Quizz

Jesteś absolwentem klasy 8. Stoisz przed trudnym, życiowym wyborem, od którego tak wiele zależy. Spróbuj rozwiązać jeden z poniższych quizów a przekonasz się, który kierunek w naszej szkole, będzie spełniał Twoje marzenia, oczekiwania i plany na przyszłość. Potraktuj to jako zabawę, z której wyciągniesz mądre wnioski. Miłej zabawy :)

Rozwiąż quiz ...

"Aktywny Samorząd"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej realizuje Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowany ze środków PFRON

Wszelkie informacje w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można uzyskać:

  • telefonicznie pod nr tel. 571-332-333, 571-332-332, 571-332-331, 571-332-330 lub
  • osobiście w Dziale ds. Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy Al. Józefa Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej, parter, pokój 032, 029, 028 w poniedziałek, wtorek, środa, piątek w od 7ºº do 15ºº w czwartek od 7ºº do 17ºº oraz na stronie internetowej www.mops.com.pl - Formy Pomocy - Niepełnosprawność - Aktywny samorząd – PFRON.
Czytaj więcej...

Śląskie Zawodowcy

Miło na poinformować, że w naszej szkole 25 maja ruszył program Śląskie.Zawodowcy ramach którego uczniowie odbywają płatne staże w firmach z naszego regionu zwiększając swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Naszymi partnerami są: Mazda Mirai Motors, PolTest, Pegas Engineering

Program stażowy będzie kontynuowany do roku 2022.

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

  • Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
  • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
  • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
Czytaj więcej...

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Zgodnie z podaną dnia 13 maja 2020 r. informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1. Od dnia 25 maja br. planowane jest odbywanie się na terenie szkoły konsultacji dla absolwentów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
2. Od dnia 25 maja br. uczniowie klasy VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności tych, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.
3. Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum będą mogli odbyć praktyki realizowane u pracodawców. Uczniowie będą musieli wyrazić zgodę na udział w praktyce, a pracodawca zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.
4. Od dnia 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów.

Uwaga!
Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, a ich wymiar będzie uzależniony od potrzeb uczniów oraz warunków szkoły. Dla uczniów pozostających w domu nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne.

Zgodnie z informacjami MEN w kolejnych tygodniach będą wydawane stosowne rozporządzenia oraz przekazywane wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć.

Nowe pasmo w TVP „Repetytorium Maturzysty”

Dziś o godz. 10.20 ruszyło „Repetytorium Maturzysty”, czyli nowa oferta Telewizji Polskiej skierowana do maturzystów. To propozycja dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości. Materiały dostępne będą także na VOD.TVP.PL. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest partnerem projektu.

Czytaj więcej...

Będziemy tęsknić ....

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.
Czytaj więcej...

Złoty Indeks Akademii WSB

Serdecznie gratulujemy Sylwii Bochenek z IVEB zdobycia Złotego Indeksu na Akademii WSB.
Czytaj więcej...

Informacja dla uczniów klas maturalnych

Termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas programowo najwyższych nie zmienił się i wypada w piątek, 24 kwietnia. W tym dniu nie odbędzie się rozdanie świadectw ukończenia szkoły. O terminie wręczenia świadectw i nagrodzenia najlepszych uczniów zawiadomimy w odrębnym komunikacie.

Infolinia PPP w Dąbrowie Górniczej - Pamiętaj nie jesteś sam

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej informuje, iż od 9.04.2020 r. w zwiazku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uruchomiona została infolinia pod numerem 509 769 940 dla dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz rodziców.

Czytaj więcej...

XII Ogólnopolski Konkurs"Siedem Grzechów Głównych"

Już po raz kolejny wyłoniono najlepsze prace w ramach Ogólnopolskiego Konkursu"Siedem Grzechów Głównych" organizowanego przez Pałac Kultury Zagłębia

Czytaj więcej...

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...