ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Aktywna tablica

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej przystąpił do programu „AKTYWNA TABLICA”W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu „AKTYWNA TABLICA”. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym. Narzędzia cyfrowe z dostępem do Internetu pozwalają na upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach lekcyjnych.

Czytaj więcej...

Przekazanie informacji o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

  1. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

1) w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2) zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

  1. W terminie do 8 lutego 2021 r. należy przekazać do Dyrektora Szkoły informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30).
  2. W informacji absolwent uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Oferta dla uczniów, rodziców i opiekunów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie GórniczejW okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpocznie ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r.
 
Czytaj więcej...

Życzenia od Samorządu Uczniowskiego

Radosnych i magicznych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy Samorząd Uczniowski

Kartka z życzeniami światecznymi

Konkurs informatyczno-fotograficzny

Konkurs Informatyczno-Fotograficzny "Moje Wyjątkowe Miejsce", który organizują nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.IX Powiatowy Konkurs Informatyczno-Fotograficzny "Moje Wyjątkowe Miejsce"

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Zmiany na egzamine ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r.

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r.Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Czytaj więcej...

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznychTo już druga edycja konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Tym razem przeznaczony jest dla uczniów pierwszych klas i będzie on miał formę quizu.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Metropolitalna Wigilia

Metropolitalna WigiliaWydział Oświaty wraz z Wydziałem Marki Miasta Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza zaprasza do udziału w akcji Metropolitalna Wigilia.

 

 

Czytaj więcej...

„Razem na Święta” 2020

„Razem na Święta” 2020"Razem na Święta” to akcja MEN, której celem jest niesienie pomocy innym, szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy to nikt nie powinien być sam.

 

 

Czytaj więcej...

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Miło nam poinformować, że dwoje uczniów naszej szkoły Julia Świątek z klasy 4E oraz Mateusz Liczban z klasy 2A otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021.

Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Czytaj więcej...

Odbiór nagród i dyplomów

Odbiór nagród i dyplomówZapraszamy laureatów III edycji Olimpiady z j. angielskiego do odbioru dyplomów i nagród w bibliotece szkolnej, codziennie, w godzinach 8.00 - 14.00.

 

 

 

Czytaj więcej...

Akcja MEN "Razem na święta"

Szkolne Koło Caritas wspiera akcję MEN "Razem na święta"

 

 

 

Czytaj więcej...

"Kartka dla Seniora"

Samorząd uczniowski wspiera akcję "Kartka dla Seniora".

Czytaj więcej...

Zaproszenie na koncert online "Oratorium o Stworzeniu"

Zaproszenie na koncert online "Oratorium o Stworzeniu"Drodzy Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas, 5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Wolontariuszy.

 

 

Czytaj więcej...