ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Padlet dot. doradztwa zawodowego

Już jest, już działa – proszę korzystać do woli! PADLET - a w nim najważniejsze informacje na bieżąco aktualizowane, do których możliwy jest ciągły dostęp pod linkiem https://padlet.com/sylwiatatara/x7b3lhx56y19wr8b Przydatne materiały i najnowsze informacje!
O każdym nowym artykule będę na bieżąco informowała! 🙂

Zmiana planu lekcji

Od dnia 28.09.2020 r. będzie obowiązywał nowy plan lekcji i harmonogram dyżurów międzylekcyjnych. Plan dostępny będzie dzisiaj na stronie szkoły.

Wychowawców klas proszę o poinformowanie uczniów oraz wprowadzenie zmian w planie oddziału do jutra do godz. 11.00.

Festiwal Ludzi Aktywnych

Wydział Oświaty zaprasza Dąbrowską młodzież na tegoroczny Festiwal Ludzi Aktywnych 2020, który odbędzie się 19 września w Parku Hallera DG. Festiwal Ludzi Aktywnych to przedsięwzięcie odbywające się na terenie Dąbrowy Górniczej od 2008 roku. Pierwotnie nosiło nazwę Forum Inicjatyw Pozarządowych. W 2010 roku nazwę tę zmieniono na FESTIWAL LUDZI AKTYWNYCH.

 

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

Pasażer:

  1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
  2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.
Czytaj więcej...

Wskazówki dla uczniów i rodziców w związku z pandemią koronawirusa

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

Dnia 1 września zapraszamy na spotkanie z wychowawcami klas według następującego harmonogramu.

Czytaj więcej...

Zebranie Rady Pedagogicznej

 

Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 r. o godz. 09.00 w sali B106.

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców


Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Czytaj więcej...