ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Rekrutacja do projektu PO WER

Logo PO WER

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem uczniów w projekcie pt. Szkoła, praca, przyszłość - europejski start w życie zawodowe, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) - „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz okresem urlopowym przedłużamy czas rekrutacji do 31 sierpnia 2021r., aby wszyscy zainteresowani uczniowie mogli złożyć formularze. Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się po powrocie uczniów do szkoły. Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w gablocie na 1 piętrze. Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie.